KIDS

KIDS

Kwestionariusz Ankieta Indywidualnego Rozwoju Przedszkolaka (KIDS) to narzędzie obserwacyjne zaprojektowane, aby pomóc nauczycielom, administratorom, rodzinom i decydentom lepiej zrozumieć gotowość rozwojową dzieci rozpoczynających naukę w przedszkolu. KIDS ma kluczowe znaczenie dla celu Illinois State Board of Education (ISBE), zgodnie z którym każde dziecko w Illinois zasługuje na uczęszczanie do szkoły, w której wszyscy przedszkolacy są oceniani pod kątem gotowości. Począwszy od jesieni 2017 r. ISBE będzie wymagać od okręgów i nauczycieli przedszkolnych w całym stanie korzystania z KIDS.

KIDS koncentruje się na wiedzy, umiejętnościach i zachowaniach w czterech kluczowych domenach, które mają największy wpływ na długoterminowy sukces uczniów. Domeny te to: Podejście do uczenia się i samoregulacja; Rozwój społeczny i emocjonalny; Rozwój języka i umiejętności czytania i pisania; oraz Poznanie: Matematyka.