Wizja, misja i cele

DEKLARACJA WIZJI

Nauka dla życia - budowanie partnerstwa dla sukcesu

DEKLARACJA MISJI

Poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodziną i społecznością, Dystrykt 118 zapewni wysokiej jakości i wzbogacone środowisko uczenia się, gdzie uczniowie staną się aktywnymi i produktywnymi członkami społeczeństwa poprzez zobowiązanie do uczenia się przez całe życie.

Aby zobaczyć, proszę najechać i kliknąć / dotknąć dowolnego z celów strategicznych poniżej, aby zobaczyć plany działania i postępy dotyczące rocznych celów Dystryktu.

Cele

Aby zobaczyć, proszę najechać i kliknąć na poniższy cykl realizacji celów rocznych.

CYKL REALIZACJI CELÓW ROCZNYCH