Równość w Dystrykcie 118

Misja:

Wauconda Community Unit District 118 będzie celowo promować politykę dystryktu, interakcje społeczności, rozwój zawodowy i praktyki instruktażowe przez pryzmat równości, aby zapewnić każdemu uczniowi dostęp do zasobów edukacyjnych i rygoru, którego potrzebują w swojej edukacji.. SPotrzeby uczniów nie pozostają niezaspokojone ze względu na rasę, wiek, pochodzenie etniczne, kulturę, status imigracyjny, język, niepełnosprawność, tożsamość i ekspresję płciową, orientację seksualną, religię, pochodzenie rodzinne i/lub dochód rodziny.

Wizja:

Tworzenie zarówno formalnych, jak i nieformalnych szkoleń na temat kwestii związanych z równością, różnorodnością i integracją oraz budowanie wspierających, naprawczych środowisk w celu stworzenia kultury szkolnej, która jest przyjazna dla wszystkich. Dzięki nastawieniu na rozwój, dystrykt ma wysokie oczekiwania, a uczniowie otrzymują wsparcie potrzebne do stania się najlepszą wersją siebie.  

Cenimy:

Integracyjne środowisko, w którym uczniowie mają poczucie przynależności. 

Współpraca i ciekawość w budowaniu wspierających się społeczności.

Tworzenie możliwości dla naszych zróżnicowanych pracowników, uczniów i rodzin (z różnych kultur, środowisk i tożsamości) do dzielenia się, uczenia się, interakcji i rozwijania autentycznych i znaczących relacji między sobą.