DLM-AA

DLM-AA (Dynamic Learning Maps-Alternate Assessment)

Dynamic Learning Maps® (DLM®) są przeznaczone dla uczniów z najbardziej znaczącymi upośledzeniami poznawczymi, dla których ogólne oceny państwowe nie są odpowiednie, nawet z dostosowaniem. Oceny DLM oferują tym uczniom sposób na pokazanie, co wiedzą i potrafią zrobić w zakresie matematyki, języka angielskiego i nauk ścisłych.

Oceny DLM pomagają również rodzicom i nauczycielom w ustaleniu wysokich oczekiwań akademickich dla uczniów ze znacznymi zaburzeniami poznawczymi. Wyniki ocen DLM wspierają interpretacje tego, co uczniowie wiedzą i potrafią zrobić. Wyniki mogą informować nauczycieli o podejmowanych przez nich decyzjach dotyczących nauczania, spełniając jednocześnie wymogi ustawowe dotyczące zgłaszania osiągnięć uczniów zgodnie z wymogami stanowych programów rozliczalności.