ACCESS dla osób uczących się języka angielskiego

ACCESS dla osób uczących się języka angielskiego

ACCESS for ELLs 2.0 to bezpieczny, zakrojony na szeroką skalę test znajomości języka angielskiego przeprowadzany na uczniach od przedszkola do 12 klasy, którzy zostali zidentyfikowani jako osoby uczące się języka angielskiego (ELL). Jest on przeprowadzany corocznie w państwach członkowskich konsorcjum WIDA w celu monitorowania postępów uczniów w nauce akademickiego języka angielskiego. ACCESS for ELLs 2.0 jest dostępny tylko dla państw członkowskich konsorcjum.

ACCESS for ELLs 2.0 jest dostosowany do standardów rozwoju języka angielskiego WIDA i ocenia każdą z czterech domen językowych: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.