Eksploratoria

Filozofia eksploracyjna

Aby jak najlepiej zaspokoić intelektualne, społeczne, emocjonalne i fizyczne potrzeby uczniów szkół średnich, program eksploracyjny Wauconda Community Unit District #118 zachęca dzieci do wykorzystania ich naturalnej ciekawości i wprowadzenia ich do szerokiej gamy przedmiotów akademickich, zawodowych i rekreacyjnych, w tym sztuki, college'u i kariery, zdrowia, umiejętności Next-Gen, kulturowych studiów globalnych i STEM. Rozszerzając zrozumienie siebie, swojej społeczności i swojego potencjału jako uczniów, poszerzamy spojrzenie naszych uczniów na edukację i jej postrzegane znaczenie dla ich dzisiejszego i przyszłego życia.

Kursy eksploracyjne odbywają się przez dziewięć tygodni. W ciągu roku szkolnego odbywają się cztery rotacje. Powyższy harmonogram rotacji jest przykładowy. Rotacje uczniów będą się różnić. 

Kursy eksploracyjne, które odbywają się przez cały rok szkolny: BAND & CHÓR