Administracja, biuro i dane kontaktowe

Administracja

Pan Daniel Stoller, dyrektor

Pan Anthony Kuzera, zastępca dyrektora i dyrektor ds. sportu

Godziny obecności w szkole

Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 15:00

Piątek: 8:55 - 3:00 po południu.

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku: od 7:00 do 16:00

Personel biurowy

Pani Raquel Savagesekretarz ds. lekkoatletyki

Pani Lisa Leoni, sekretarz finansowy

Pani Cristina Brannick, sekretarz ds. obecności

Pani Bonnie Frey, pielęgniarka szkolna

Adres do korespondencji

Wauconda Middle School

215 Slocum Lake Road

Wauconda, Illinois 60084

Telefon

Biuro główne: (847) 526-2122

Obecność: (847) 526-2122 wew. 2003.

Zobacz Katalog pracowników zawiera informacje kontaktowe poszczególnych pracowników.

Faks: (847) 906-0963

Faks pielęgniarki: (847) 865-1264