Godziny obecności

AM Przedszkole

Poniedziałek-czwartek 

Odwóz od 8:50 do 9:00
Szkoła zaczyna się o 9:05
Szkoła kończy się o 11:35

Piątek 

Zbiórka o 9:15-9:30
Szkoła rozpoczyna się o 9:35
Szkoła kończy się o 11:50

PM Przedszkole

Poniedziałek-czwartek: 

Opuszczenie szkoły o 12:55-1:05
Szkoła zaczyna się o 1:10
Szkoła kończy się o 15:40

Piątek

Opuszczenie szkoły o 1:10-1:20
Szkoła rozpoczyna się o 13:25
Szkoła kończy się o 15:40

Klasy 1-5

Poniedziałek - czwartek: 

Wysiadanie o 8:50-9:00 rano
Szkoła rozpoczyna się o 9:05
Szkoła kończy się o 3:40

Piątek: 

Wyjazd o 9:15-9:30 rano
Szkoła rozpoczyna się o 9:35
Szkoła kończy się o 3:40

WEE Kids

AM Przyjazd/odjazd: M-Th

8:40: Rozpoczyna się wysiadanie

8:50: Rozpoczyna się dzień szkolny

11:25: Koniec dnia szkolnego

AM Przyjazd/odjazd: Piątek

9:20: Rozpoczyna się wysiadanie

9:30: Rozpoczyna się dzień szkolny

11:50: Koniec dnia szkolnego

Przyjazd/odjazd w godzinach popołudniowych: M-Th

12:45: Rozpoczyna się zrzut

12:55: Rozpoczyna się dzień szkolny

3:30: Koniec dnia szkolnego

PM Przyjazd/odjazd: Piątek

1:05: Rozpoczyna się wysiadanie

1:15: Rozpoczyna się dzień szkolny

3:30: Koniec dnia szkolnego