Administracja, biuro i dane kontaktowe

Administracja 

Pani Cherish Dickert, dyrektor szkoły
Telefon: (847) 526-4700 x3400
E-mail: cdickert@d118.org

Pani Alison Rodriguez, zastępca dyrektora szkoły
Telefon: (847) 526-4700 x3401
E-mail: arodriguez@d118.org


Personel biurowy 

Mrs. Hodgdon, Sekretarz
Telefon: (847) 526-4700 x3403
Email: chodgdon@d118.org

Pani. Mohrsekretarz
Telefon: (847) 526-4700 x3404
Email: cmohr@d118.org

Pani. White, Sekretarka
Telefon: (847) 526-4700 x3402
Email: bwhite@d118.org

Pani Ziolo, pielęgniarka
Telefon: (847) 526-4700 x3405
Email: wziolo@d118.org

Telefon i faks
P: (847) 526-4700
F: (847) 906-0929

Adres do korespondencji
545 Newport Court
Island Lake, IL 60042

Godziny pracy biura
7:30 do 4:30 po południu.

Lokalizacja