Materiały dotyczące rejestracji

Wniosek o bezpłatne posiłki i posiłki po obniżonej cenie w języku angielskim i hiszpańskim.

Opłata szkolnae, plan płatności i formularze odstąpienia od umowy

Plan płatności czesnego - Formularz umowy planu płatności w języku angielskim i hiszpańskim.

Zwolnienie z opłat szkolnych - Wniosekniosek o zwolnienie z opłaty szkolnej jest dostępny na portalu dla rodziców w sekcji Formularze okręgowe.

Listy przyborów szkolnych

Polityka administracyjna