Usługi dla bezdomnych

Prawo bezdomnego dziecka do edukacji

Gdy dziecko traci stałe miejsce zamieszkania i staje się osobą bezdomną w rozumieniu prawa, lub gdy bezdomne dziecko zmienia swoje tymczasowe miejsce zamieszkania, rodzic lub opiekun bezdomnego dziecka ma możliwość:

Dr Julia Nadler jest łącznikiem Wauconda CUSD 118 ds. bezdomnych. Prosimy o kontakt z Departamentem Usług Specjalnych, Debbie Townsend, pod numerem 847-526-7950, wew. 9204.

Aby zgłosić się po usługi, prosimy o zapoznanie się z poniższymi formularzami:


Polityka Rady Edukacji dotycząca edukacji dzieci bezdomnych