Internet Essentials - BEZPŁATNY INTERNET DOMOWY

Wauconda CUSD 118 współpracuje z Comcast, aby zapewnić szybkie usługi internetowe tym, którzy spełniają warunki programu. Comcast Internet Essentials wymaga zatwierdzenia przez Dystrykt 118 i będzie wymagać użycia kodu, który dystrykt dostarczy rodzinom, które wyrażą zainteresowanie programem, jeśli wszystkie wymagania kwalifikacyjne zostaną spełnione. Poniższe materiały zawierają dodatkowe informacje na temat tego programu.

Jeśli jesteś zainteresowany ubieganiem się o udział w programie i spełniasz wszystkie wymagania kwalifikacyjne wymienione poniżej, kliknij tutaj:

IE_ApplicationGuide_6.21.21 Eligibility Version.pdf
IE-Online-Application_6-16-21.pdf