Informacje o tytule IX

Koordynator ds. niedyskryminacji w ramach tytułu IX

Lisa DeWelde
555 N. Main Street, Wauconda
ldewelde@d118.org
847-526-7690

Składanie raportu lub skargi

Uczniowie są zachęcani do niezwłocznego zgłaszania roszczeń lub przypadków nękania, zastraszania, molestowania, molestowania seksualnego lub innych zabronionych zachowań koordynatorowi ds. niedyskryminacji, dyrektorowi budynku, zastępcy dyrektora budynku, dziekanowi uczniów, menedżerowi ds. skarg lub dowolnemu pracownikowi, z którym uczeń może swobodnie rozmawiać. Uczeń może zgłosić się do pracownika tej samej płci. 

Zgłoszenia zgodnie z niniejszą polityką będą uznawane za zgłoszenia zgodnie z polityką zarządu 2:260, Jednolita procedura rozpatrywania skarg i/lub polityką zarządu 2:265, Procedura rozpatrywania skarg dotyczących molestowania seksualnego na podstawie tytułu IX. Koordynator ds. niedyskryminacji i/lub kierownik ds. skarg przetworzy i przeanalizuje zgłoszenie zgodnie z odpowiednią procedurą składania skarg.

Kurator wprowadzi do niniejszej polityki imiona i nazwiska, adresy biurowe, adresy e-mail i numery telefonów obecnego Koordynatora ds. niedyskryminacji w Dystrykcie i osób zarządzających skargami. Koordynator ds. niedyskryminacji pełni również funkcję Koordynatora Tytułu IX Dystryktu (wymienionego powyżej).