Nauczyciele zastępujący

Nauczyciele na zastępstwo
Zainteresowani kandydaci na stanowiska zastępcze powinni złożyć wniosek online, wybierając poniższy link, Aplikacja online na zastępstwo. Dystrykt nie będzie już przyjmował wniosków o zastępstwo.

Dział Zasobów Ludzkich przeanalizuje zgłoszenia online i wezwie potencjalnych kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne w celu rozważenia ich umieszczenia na liście zastępców.  

Kwalifikacje

Jak ubiegać się o licencję zastępczą za pośrednictwem ELIS

Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskania licencji zastępczej, wybierz poniższy link:  

Informacje o zastępstwach ISBE