Wyniki badań wody w Dystrykcie 118

Wyniki testów wody

Wauconda CUSD 118 zobowiązuje się do zapewnienia uczniom bezpiecznych i zdrowych obiektów do nauki. Częścią zapewnienia zdrowego środowiska nauki jest upewnienie się, że nasze źródła wody są czyste i bezpieczne do spożycia. Od stycznia 2017 r. stan Illinois wymaga obecnie, aby wszystkie szkoły publiczne i prywatne zajmowane przez więcej niż 10 uczniów w klasach od przedszkola do piątej klasy testowały wszystkie źródła wody pitnej na obecność ołowiu. Wszystkie budynki szkolne zbudowane przed 1987 rokiem muszą zostać przebadane do 31 grudnia 2017 roku. Wszystkie budynki zbudowane w latach 1987-2000 muszą zostać przebadane do 31 grudnia 2018 roku. Zgodnie z tym nowym prawem, Wauconda Grade School i Robert Crown School zostały przetestowane w 2017 roku, a Cotton Creek School została przetestowana na początku 2018 roku. Ponadto podjęto działania łagodzące, aby zapewnić najlepszą możliwą wodę pitną dla naszych uczniów i pracowników. Wyniki testów wody oraz pisma dokumentujące wyniki i nasze działania łagodzące można znaleźć poniżej:

Wytyczne dotyczące badania wody pitnej