Planowanie przejścia

Usługi specjalne: Planowanie przejścia

Planowanie przejścia to planowanie na całe życie! Jest to termin używany w ustawie o edukacji osób niepełnosprawnych (IDEA), który definiuje skoordynowany zestaw działań, które mogą dotyczyć wyboru kursu, oceny, procesu planowania oraz doświadczeń edukacyjnych i społecznych dla uczniów z IEP po ukończeniu 14 roku życia. Celem przejścia jest stworzenie możliwości dla młodzieży, które zaowocują pozytywnymi wynikami w dorosłym życiu. (National Center on Secondary Education and Transition, 2007). Planowanie tranzycji to proces, w ramach którego opcje po ukończeniu szkoły średniej są omawiane, planowane i monitorowane, począwszy od ukończenia przez uczniów 8 klasy do ukończenia szkoły średniej.

Proces planowania przejścia określa, jakich usług związanych z przejściem potrzebuje uczeń. Zespół IEP musi zająć się usługami przejściowymi dla IEP, począwszy od momentu, gdy uczeń ukończy 14 ½ roku lub przed rozpoczęciem nauki w szkole średniej, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Usługi przejściowe obejmują odpowiednie, wymierne cele policealne, które są oparte na ocenach przejściowych dostosowanych do wieku. Każdy obszar jest oparty na potrzebach ucznia, z uwzględnieniem jego mocnych stron, preferencji i zainteresowań.