NWEA MAP

NWEA MAP

NWEA MAP to oparta na badaniach organizacja non-profit, która wspiera uczniów i nauczycieli na całym świecie, tworząc rozwiązania w zakresie oceny, które precyzyjnie mierzą wzrost i biegłość oraz dostarczają informacji, które pomagają dostosować instrukcje.

Testy MAP są ważne dla nauczycieli, ponieważ pozwalają śledzić postępy i rozwój uczniów w zakresie podstawowych umiejętności. Wyniki testu pozwalają nauczycielom dowiedzieć się, gdzie są mocne strony ucznia LUB czy może być potrzebna pomoc w określonych obszarach. Nauczyciele wykorzystują te informacje, aby pomóc w kierowaniu indywidualnymi i grupowymi instrukcjami w klasie. Poziomy klas, obszary tematyczne, szkoły i dystrykt będą wykorzystywać wyniki, aby nadal ulepszać nauczanie i uczenie się oraz pomagać każdemu uczniowi rozwijać się tak bardzo, jak to tylko możliwe.