ISA

Illinois Science Assessment (ISA)

The ISA mierzy poziom biegłości uczniów w zakresie Standardów Naukowych Nowej Generacji (NGSS). Ocena spełnia federalny wymóg rozliczalności odnoszący się do znormalizowanej oceny nauk ścisłych.