CogAT

CogAT

Test Test zdolności poznawczych™ (CogAT®) odzwierciedla najbardziej aktualne badania branżowe w zakresie pomiaru zdolności poznawczych i stylów uczenia się. Test CogAT mierzy poziom i wzorzec rozwoju poznawczego ucznia w porównaniu z jego rówieśnikami i kolegami z klasy. Te ogólne zdolności rozumowania, które zaczynają się rozwijać po urodzeniu i trwają do wczesnej dorosłości, są pod wpływem doświadczeń zdobytych zarówno w szkole, jak i poza nią.

CogAT mierzy trzy różne zdolności poznawcze.