Sprawozdania szkolne

Karty raportów stanu Illinois 2023 dla wszystkich szkół w okręgu szkolnym Wauconda 118 są już dostępne na stronie internetowej Karta raportu stanu Illinois strona internetowa. Na tej stronie internetowej wspieranej przez Illinois State Board of Education można znaleźć informacje, przeglądając poszczególne karty raportów szkolnych lub okręgowych. Aby poprosić o wydrukowaną kopię, skontaktuj się z biurem szkoły.

Wauconda CUSD 118 2022-2023 Oznaczenia podsumowujące

Wauconda Grade School - 847-526-6671
Szkoła Robert Crown - 847-526-7100
Szkoła Cotton Creek - 847-526-4700
Gimnazjum Wauconda - 847-526-2122
Gimnazjum Matthews - 847-526-6210
Wauconda High School - 847-526-6611
Wauconda CUSD 118 - 847-526-7690