Przedszkole z wczesnym wejściem

Wczesne rozpoczęcie nauki w przedszkolu lub pierwszej klasie

Zgodnie z ustawą Illinois Accelerated Placement Act (P.A. 100-0421), Wauconda CUSD118 zezwala na wyjątki dotyczące przyjęcia do przedszkola tych dzieci, które nie ukończyły pięciu lat w dniu 1 września lub przed tą datą. lub przyjęcia do pierwszej klasy dla tych dzieci, które nie ukończyły szóstego roku życia w dniu 1 września lub wcześniej, które wykazują potencjał i umiejętności, które znajdują się w najlepszym zakresie w porównaniu z rówieśnikami. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi wymaganego procesu i formularzy. Wyniki oceny i formularze muszą zostać wypełnione i dostarczone do biura programu nauczania D118 do 1 maja 2021 r.