Ustawa o wolności informacji (FOIA)

Ustawa o wolności informacji (FOIA)

Ustawa o wolności informacji (FOIA) wymaga, aby wszystkie organy publiczne wyznaczyły urzędników ds. wolności informacji. Oficerowie FOIA, wyznaczeni przez Radę Edukacji, mają wszystkie obowiązki i uprawnienia przewidziane w FOIA i Polityce Rady 2:250. Wniosek o wgląd i / lub kopie dokumentacji publicznej musi być sporządzony na piśmie i może być złożony osobiście, pocztą, faksem lub e-mailem skierowanym do urzędników ds. wolności informacji okręgu.

Rada Edukacji Wauconda CUSD 118 wyznaczyła urzędników FOIA